KOME TREBAJU PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU?

Ako ozbiljno planirate nastaviti vaše školovanje nakon završene srednje škole na željenom fakultetu, onda ste vi sigurno osoba kojoj su pripreme potrebne. Pripreme omogućuju odličnom učeniku da se još bolje pripremi za ispite državne mature, ali isto tako i lošijem učeniku pružaju mogućnost polaganja ispita i nastavka obrazovanja.

Ispitima državne mature u ljetnom roku 2012. / 2013. pristupilo je 34 482 pristupnika i prosječna ocjena koju su ostvarili je trojka.

Iz izbornih ispita najveći postotak pristupnika (36,59%) ostvarilo je ocjenu dovoljan.

Čak 4 000 učenika je palo na državnoj maturi jer nisu položili jedan od tri obvezna predmeta.Učenik ste gimnazije i niste sigurni trebaju li vam pripreme?

  • na ljetnom roku 2012. / 2013. od 12 656 gimnazijalaca maturu je položilo njih 12 321, a 335 učenika nije u tome uspjelo
  • na ljetnom roku 2012. / 21013. najveći je udjel ocjene dobar (47,85%), vrlo dobrih je bilo 32,25%, odličnih 8,89%, dovoljnih 10,11%
  • imate mnogo pitanja, a nemate ih kome postaviti
  • neki od vaših profesora nisu vam pružili dovoljno podataka i uskratili su vas u vašem znanju
  • trebate pomoć u sintetiziranju gradiva i izvlačenju najvažnijeg

Jeste li još uvijek u nedoumici?Učenik ste strukovne škole i niste sigurni trebaju li vam pripreme?

  • na ljetnom roku 2012. / 2013. Od 17 354 učenika strukovnih škola njih 45,31% ostvarilo je ocjenu dobar, dok je vrlo dobrih bilo 12,38%, odličnih 1,78%, te nedovoljnih 10%
  • dio gradiva potrebnog za državnu maturu u vašim programima nije uopće obrađen
  • budući da je državna matura sastavljena po gimnazijskom programu, vama su pripreme potrebne

Želite li, bez obzira na završenu srednju školu, upisati neki od atraktivnijih fakulteta, ocjena dobar nije najbolje rješenje.

Morate biti svjesni da je državna matura zamijenila nekadašnje prijemne ispite za koje su se učenici ozbiljno pripremali nekoliko mjeseci, a koji se k tome nisu pisali neposredno po završetku nastave, kao što je to slučaj s ispitima državne mature.

Matura je razumne težine, samo ju je potrebno shvatiti ozbiljno.